Wypełnij PIT


Pomagamy od 2002 roku - ubogim, chorym, niepełnosprawnym, zarówno dzieciom jak i dorosłym. Współfinansujemy operacje, turnusy rehabilitacyjne, zakup sprzętu ortopedycznego. Kupujemy leki i żywność dla ubogich. Pomagamy w regulowaniu opłat rodzinom niewydolnym finansowo. Co roku przekazujemy od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych na rzecz ludzi będących w potrzebie.

Nie patrzymy na wiek, rodzaj choroby, miejsce zamieszkania. Staramy się pomagać, na tyle, na ile nas stać. Mamy podopiecznych nie tyko na terenie naszego miasta i powiatu, ale także w Zakopanem, Bolesławcu, Przeworsku. Pozyskujemy środki na działalność od kliku założycieli fundacji a także od sponsorów i mieszkańców miasta, którzy od lat dzielą się z nami 1 procentem swojego podatku. Cenimy sobie wielce to poparcie, bo bez niego nie bylibyśmy w stanie spełniać właściwie swojej roli.


Zofia Wisła-Szopińska
Sekretarz zarządu
FUNDACJA BĄDŹ CZŁOWIEKIEM
KRS 00000 71851

nowe!
BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2013 r.
pobierz i przeczytaj (.rtf)

nowe!
ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności organizacji
pożytku publicznego za rok 2013
pobierz i przeczytaj (.rtf)

nowe!
INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania z działalności
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
pobierz i przeczytaj (.rtf)

nowe!
RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień 31.12.2013r.
pobierz i przeczytaj (.rtf)

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE (2012)
z działalności Fundacji "Bądź Człowiekiem"
za rok 2012
pobierz i przeczytaj (.pdf)

BILANS (2012)
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
pobierz i przeczytaj (.pdf)

RACHUNEK WYNIKÓW (2012)
z 31.12.2012 r.
pobierz i przeczytaj (.pdf)

INFORMACJA DODATKOWA (2012)
do sprawozdania finansowego za rok 2012
pobierz i przeczytaj (.pdf)

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE (2011)
z działalności Fundacji
"Bądź Człowiekiem"

za rok 2011, z , 15.03.2012 r,
pobierz i przeczytaj (.doc)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE (2011)
z działalności Fundacji
"Bądź Człowiekiem"

za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
pobierz i przeczytaj (.doc)

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE (2010)
z działalności Fundacji
"Bądź Człowiekiem"

za rok 2010, z 5.03.2011r.
pobierz i przeczytaj (.doc)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE (2010)
z działalności Fundacji
"Bądź Człowiekiem"

za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
pobierz i przeczytaj (.doc)

2008 © FUNDACJA "BĄDŹ CZŁOWIEKIEM". Organizacja pożytku publicznego.
47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wyzwolenia 7, tel. 077 488 63 70
numer KRS 0000071851 NIP 749-19-15-622 Regon 532 235 599
Nasze konto: PBS 32 8882 1032 2001 0025 3637 0001